milieu

Water kringloop

Water is essentieel voor het leven op aarde.
De natuurlijke waterkringloop omvat verschillende reiniging stappen voor het zuiveren van ons water:
Destillatie als het water verdampt uit oceanen, meren, rivieren en land.
Filtratie als water stroomt door ondergrondse bodem karakteristieken, zand en rotsen.
Bio-reacties in alle oppervlakte-en grondwater locaties.

In de vorige eeuw hebben mensen vele “uitgevonden” chemische stoffen toegevoegd aan deze cyclus die schade aan vrijwel alle vormen van leven toe brengen. Wanneer deze chemicaliën eenmaal in de oppervlakte zijn gekomen gaan ze er niet meer vanzelf uit. De natuurlijke water kringloop verzameld deze verontreinigingen in toenemende concentraties, de verontreinigingen blijven in de buurt van de bron maar kunnen ook duizenden kilometers verder verspreid worden.

 

De meeste waterzuivering technieken vangen de vervuiling op in filters, hiermee wordt gelijk een enorm afval probleem gecreëerd. Vaak beland dit afval uiteindelijk weer op een afvalberg of in een oude mijn, waardoor de stoffen na een aantal jaar uiteindelijk zelfs meer geconcentreerd, weer in het grondwater terecht komen. Daarom veroorzaken membraam filter technologieën uiteindelijk meer problemen dan ze oplossen.

Het Puralytics proces breekt eigenlijk de meeste organische stoffen af, met name kooldioxide en water, waardoor ze weggenomen worden uit de omgeving. Elementen behalve waterstof, koolstof en zuurstof “gemineraliseerd” in niet-toxische vormen. Zware metalen worden gereduceerd tot een minder giftige toestand en permanent geabsorbeerd op het oppervlak van de katalysator dit  resulteert in een gemakkelijkere verwijdering dan bij filtratie technologie.